تبلیغات
مکاسب الطلاب - جدول احتساب هزینه معاملات در سایت مکاسب الطلاب<-BlogDescription->

با سلام خدمت کاربران مکاسب الطلاب
با توجه به پشتیبانی روزانه سایت و همکاری چند تن از دوستان طلبه دیگر در اداره امور سایت . و نیاز به کار ساعتی برای ادامه کار سایت و.... ، بر آن شدیم تا برای ارتقاء کیفیت کار و نظارت بیشتر و افزایش روز افزون تعداد بازدید کنندگان سایت کمک هزینه ای به دوستانی که فعالیتی در روند اداره سایت دارند هدیه نمائیم.  از اینرو هر طلبه عزیزی که معامله اش از طریق سایت قطعی شده مبالغی را بصورت اختیاری و طبق جدول های زیر به حساب سایت بپردازد.پرداخت هزینه اختیاری می باشد
پس از حساب کردن مقدار مبلغ واریزی  به سایت آن مبلغ را به کارت یا شماره حساب زیر واریز نمائید.

شماره کارت :

9803     9006     5320      6273

بنام: الف  -  قنحوه حساب درصدهای اعشاری با ماشین حساب یا موبایل
مبلغ معامله × عدد اعشاری % = جواب


هزینه هر یک از دو طرف در قرارداد های اجاره و رهن


    


onLoad and onUnload Example